Tarix 5 sinf kitobi

Ushbu bo’lim ma’lumotlari tuzuvchi muallif Turg’un Fayziyevning “Temuriy malikalar” (A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1994) kitobi asosida. • Uylanish bir qal'a kabidir. Tashqaridagilar unga kirish uchun, ichkaridagilar undan chiqish uchun urinadilar. Tayland maqoli.